Celem naszej kampanii jest uświadomienie opinii publicznej, jak ważne dla całej branży nikotynowej w Polsce jest efektywne przestrzeganie przez sprzedawców ustawowego zakazu sprzedaży wyrobów nikotynowych osobom przed ukończeniem 18 roku życia. Kampania ma również budować świadomość przedsiębiorców, aby Ci zrozumieli, jak bardzo istotna jest odmowa dokonania transakcji z naruszeniem prawa.

Dlatego też długofalowym celem eSW jest włączenie do kampanii #ZEROkompromisów całej branży tytoniowej, producentów płynów i wszystkich sprzedawców (także dużych sieci handlowych) oraz wszystkich instytucji administracji publicznej. Wszystko po to, by skutecznie eliminować sprzeczne z prawem praktyki.