Co musisz wiedzieć jako nasz Klient?

Powinieneś wiedzieć, że przestrzegamy prawa i wewnętrznych regulacji dotyczących wieku nabywcy wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych. Dlatego na naszych punktach sprzedaży, eSmokingWorld oraz Inspiration Store, zetkniecie się Państwo z odmową sprzedaży, jeśli:

  • Potencjalny nabywca nie ma 18 lat: Zgodnie z przepisami prawnymi i wewnętrznymi regulacjami, nie obsługujemy osób poniżej 18 roku życia.
  • Nasi Doradcy wykryją prawdopodobieństwo zakupu dla nieletniego: Nawet jeśli sam Klient jest osobą dorosłą, ale istnieje ryzyko, że produkt zostanie przekazany osobie niepełnoletniej, preferujemy odmówić sprzedaży. Naszym priorytetem jest uniknięcie sytuacji, w której nieletni mógłby nabyć wyroby tytoniowe i papierosy elektroniczne.

Serdecznie dziękujemy naszym Klientom za zrozumienie i współpracę w przestrzeganiu tych ważnych regulacji.

Dla przedsiębiorców oferujących wyroby nikotynowe i papierosy elektroniczne:

Co powinieneś wiedzieć jako przedsiębiorca branży nikotynowej?

Ważne jest świadome przestrzeganie ustawowego zakazu sprzedaży wyrobów nikotynowych osobom przed ukończeniem 18 roku życia. Efektywne przestrzeganie tych przepisów prawa jest kluczowe dla całej branży nikotynowej w Polsce.

Zachowanie integralności i przestrzeganie regulacji dotyczących wieku nabywcy stanowi istotny element odpowiedzialnego prowadzenia biznesu w naszej branży. Przywiązujmy wagę jako przedsiębiorstwa do rzetelnego respektowania tych przepisów, co ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa młodych ludzi.

Dziękujemy za zaangażowanie w przestrzeganie tych istotnych przepisów prawa i budowanie odpowiedzialnego podejścia w prowadzeniu działalności w branży nikotynowej.