#ZeroKompromisów - Nasze DNA

W eSmokingWorld/Inspiration Store od samego początku przywiązujemy ogromną wagę do bezkompromisowego podejścia w kwestii sprzedaży naszych produktów wyłącznie osobom pełnoletnim. To nasze nadrzędne wartości nie tylko dotyczą e-papierosów, płynów czy akcesoriów, ale także naszego całego podejścia biznesowego.

Dla nas najważniejsze jest nie tylko prowadzenie biznesu, ale przede wszystkim odpowiedzialność wobec naszych Klientów - osób pełnoletnich, które wyraźnie określiły swoje preferencje. Odrzucając sprzedaż młodzieży, dążymy do stworzenia środowiska, w którym młodzi ludzie nie będą narażeni na pokusę czy wpływ produktów, których używanie jest dedykowane wyłącznie dorosłym palaczom.

Nasza wspólna intencja to nie tylko odmowa sprzedaży dla nieletnich, ale także zdecydowane zniechęcanie młodzieży do odwiedzania naszych punktów sprzedaży. E-papierosy i innowacyjne wyroby, które oferujemy, przeznaczone są wyłącznie dla osób dorosłych, które świadomie podejmują decyzję o paleniu.

Wierzymy, że nasze podejście jest częścią większego celu - stworzenia świata, w którym młodzi ludzie będą wolni od wpływu produktów nieadekwatnych do ich wieku i potrzeb. Dlatego kontynuujemy nasze zaangażowanie w promowanie odpowiedzialnego korzystania z naszych produktów, zawsze z pełnym poszanowaniem obowiązujących regulacji dotyczących wieku.

Jesteśmy dumni z naszego bezkompromisowego podejścia, które jest w DNA naszej organizacji!