Dlaczego eSmoking Worls i Inspiration Store robią tę kampanię, skoro w Ustawie Antynikotynowej jest zakaz sprzedaży i promocji wyrobów tytoniowych i e-papierosów nieletnim?

Mimo obowiązującego prawa, problem dostępu młodzieży do wyrobów nikotynowych istnieje. W eSmoking Worls i Inspiration Store nie sprzedajemy żadnych produktów nieletnim. Dotyczy to zarówno e-papierosów, płynów do nich, jak również akcesoriów. W naszych punktach nie sprzedajemy produktów dorosłym, jeśli mamy najmniejsze podejrzenie, że wyroby te  przeznaczone są dla nieletnich. Dzięki kampanii chcemy pokazać nasze dobre praktyki i zachęcić innych, by podobnie jak my działali odpowiedzialnie.

Jak w praktyce wygląda komunikacja naszych wartości?

Szkolimy doradców klienta, jak przestrzegać prawa, jak również edukujemy (przekazujemy informacje) dorosłym konsumentom, jak w sposób odpowiedzialny używać produktów nikotynowych o obniżonym ryzyku.

Dlaczego punkty eSmoking Worls i Inspiration Store nie sprzedają żadnych akcesoriów nieletnim? Przecież nie zawierają one nikotyny, a zatem ich sprzedaż nie jest prawnie zakazana.

W eSmoking Worls i Inspiration Store nie sprzedajemy żadnych produktów nieletnim. Dotyczy to zarówno e-papierosów, płynów do nich,  jak i akcesoriów. Naszą intencją jest zniechęcenie młodzieży do odwiedzania naszych punktów sprzedaży, ponieważ e-papierosy i wyroby nowatorskie przeznaczone są wyłącznie dla dorosłych palaczy.

Kto jest adresatem kampanii?

Kampania "Zero Kompromisów" skierowana jest nie tylko do przedsiębiorców oferujących wyroby nowatorskie i e-papierosy, ale także do Klientów eSmokingWorld/Inspiration Store oraz innych sprzedawców w branży.

Dla naszych Klientów, kampania ta ma na celu budowanie świadomości na temat odmowy sprzedaży na naszych punktach. Chcemy, aby nasi Klienci byli świadomi i zrozumieli, że odmowa sprzedaży może nastąpić w przypadku, gdy nie spełniają wymogów wiekowych lub gdy istnieje ryzyko, że produkt trafi do nieletniej osoby. Ta świadomość jest kluczowa dla promowania odpowiedzialnego korzystania z oferowanych przez nas produktów.

Adresując nasze działania do wszystkich przedsiębiorców i pracowników branży, chcemy wspólnie propagować świadomość dotyczącą odpowiedzialnej sprzedaży wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych wyłącznie osobom pełnoletnim. Nasza inicjatywa opiera się na stosowaniu się do obowiązujących przepisów prawa.

Jesteśmy przekonani, że poprzez angażowanie wszystkich stron branży, możemy wspólnie przyczynić się do budowania środowiska, które troszczy się o bezpieczeństwo młodego pokolenia i respektuje wyznaczone standardy wiekowe w sprzedaży produktów nikotynowych.

Co chcemy osiągnąć?

Naszym celem jest budowanie świadomości wśród naszych Klientów na temat odmowy sprzedaży naszych produktów osobom niepełnoletnim. Pragniemy, aby nasi Konsumenci byli informowani i zrozumieli, że odmowa sprzedaży może nastąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w sytuacjach, gdy Klient nie spełnia wymagań wiekowych lub istnieje ryzyko, że produkt trafi do osoby niepełnoletniej.

Jednocześnie chcemy zachęcić przedstawicieli całej branży tytoniowej, producentów płynów oraz sprzedawców, w tym duże sieci handlowe, do współpracy. Naszym celem jest eliminacja praktyk sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa. Poprzez wspólną inicjatywę "Zero Kompromisów" dążymy do propagowania odpowiedzialnego podejścia do sprzedaży produktów tytoniowych i elektronicznych, skierowanych wyłącznie dla osób pełnoletnich.